Avainteknologiana vihreä sähkö – katsaus tulevaisuuden teknologioihin

Mitä vihreä sähkö tarkoittaa? Mitä hyötyä siitä on erityisesti logistiikalle? Katsaus käytettävissä oleviin teknologioihin ja niiden tulevaisuuden näkymiin.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö on avain maailmanlaajuiseen ilmastonsuojeluun. Vihreä sähkö on ainoa tapa varmistaa, että moottorit ja laitteet toimivat käytännössä ilman kasvihuonekaasupäästöjä ja että voidaan tuottaa kestävää vetyä ja synteettisiä polttoaineita.

Kaiken teollisuuden irrottaminen lähes kokonaan hiilestä määräytyy sen mukaan, saadaanko edullista vihreää sähköä tuotettua riittävästi globaalilla tasolla. Logistiikka ja sähköinen liikkuvuus ovat vain kaksi niistä monista aloista, jotka vaativat tulevaisuudessa valtavasti vihreää sähköä.

Euroopan unionissa uusiutuva energia määritellään direktiivissä (EU) 2018/2001, joka tunnetaan myös nimellä RED II. Siinä todetaan, että kestävimmät vihreän sähkön tuotantomenetelmät ovat tuuliturbiinit, aurinkosähköjärjestelmät ja vesivoima. RED II ei määritä fissiosta peräisin olevaa ydinvoimaa uusiutuvaksi energialähteeksi.

Pistorasiasta tuleva sähkö ei tunnusta väriä. Sähkö on samaa riippumatta siitä, miten se tuotetaan. Mutta valitessaan palveluntarjoajan ja tariffin kuluttajat voivat vaikuttaa siihen, millaista sähköä verkkoon syötetään. Mitä enemmän yritykset ja kotitaloudet vaativat vihreää sähköä, sitä enemmän investoidaan uusiutuvan energian käytön laajentamiseen. Tätä markkinamekanismia käytetään yleisimmin Euroopan ja Pohjois-Amerikan monikansallisilla sähkömarkkinoilla. Niin kutsutut alkuperätakuut tai uusiutuvaa energiaa koskevat todistukset antavat kuluttajille varmuuden siitä, että he hankkivat vihreää sähköä ja samalla lisäävät sen kysyntää.

Vihreän sähkön tuottaminen

Energiasiirtymää voidaan vauhdittaa muillakin tavoilla kuin kysyntää lisäämällä. Sitä voidaan edistää investoimalla suoraan tai välillisesti uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien tuotantojärjestelmien perustamiseen. Tähän on kaksi tapaa. Toinen on sähköntoimittajien, jotka lupaavat investoida uusiin laitoksiin, myöntämät erityistodistukset. Toinen on se, että kuluttajat voivat tuottaa itse vihreää sähköä. Dachser on ostanut alkuperätakuulla varmistettua vesivoimaa Norjasta ja lisäksi asentanut omiin rakennuksiinsa aurinkosähköjärjestelmiä. Vaikka hyödyllisintä Dachserille on kuluttaa tällä tavalla tuottamansa sähkö itse, se voi myydä ylijäämäsähköä julkiseen verkkoon. Molemmat keinot ehkäisevät tärkeällä tavalla kasvihuonekaasujen muodostumista ja auttavat maita ja alueita siirtymään nopeasti uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

Yritykset voivat myös osallistua esimerkiksi uusien tuulipuistojen perustamiseen tekemällä pitkäaikaisia sähkönhankintasopimuksia ja hankkimalla suoraan näiden laitosten tuottamaa vihreää sähköä. Tällä tavalla yritykset voivat sähkönhankintasopimusten avulla edistää uusiutuvan energian tuotannon laajentamista omien rakennustensa ja toimipaikkojensa rajojen ulkopuolelle.

Voivatko voimakkaasti teollistuneet alueet tulevaisuudessa kattaa suuren energiantarpeensa kokonaan vihreällä sähköllä? Vastaus on kyllä ja ei. Euroopan kaltaiset alueet voivat ja niiden täytyykin valmistella omat verkkonsa jaksoittaista energiantuotantoa varten. Erityisesti valmistelut koskevat aurinko- ja tuulienergiaa, jotka tuottavat valtavia määriä sähköä, mutta eivät välttämättä silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Vaikka tällainen infrastruktuuriin tehtävä investointi on kunnianhimoinen ja kallis, se on teknisesti toteutettavissa ja – mikä tärkeintä – se tukee kestävää kehitystä. Siitä huolimatta Euroopan on edelleen ostettava energiaa globaaleilta markkinoilta. Ennustettu tarve on liian suuri, jotta Eurooppa voisi tuottaa kaiken tarvitsemansa vihreän sähkön rajojensa sisällä.

Tällä hetkellä johtavat fossiilisten polttoaineiden, kuten raakaöljyn ja maakaasun, tuottajamaat joutuvat väistymään uusien toimittajien tieltä. Näin tapahtuu muun muassa kuivilla alueilla, joilla aurinkoenergiaa muunnetaan vedyksi ja muuksi synteettiseksi polttoaineeksi. Energiapäättäjien ja -markkinoiden on ratkaistava pian, kuinka paljon näitä polttoaineita tarvitaan ja mitkä maat ovat niiden sopivimpia tuottajia. Mitä nopeammin keskipitkän ja pitkän aikavälin olosuhteet määritellään, sitä nopeammin rahoittajat voivat investoida uusiutuvan energian käyttöönottoon ja saamme ilmastonmuutoksen pysähtymään lopullisesti. Tämä tekee edullisesta vihreästä sähköstä 2000-luvun avainteknologian.

Lähde: MyNewsDesk


Muuta mielenkiintoista luettavaa

Digitaalinen markkinointi: Menestyksen avain digiaikakaudella

Digitaalinen markkinointi on korvaamaton työkalu yrityksille tavoittaessaan laajaa kohdeyleisöä, luodessaan vahvaa brändiä ja kasvattaessaan myyntiään. Tehokas digitaalinen markkinointistrategia hyödyntää hakukoneoptimointia, sosiaalista mediaa, sisältömarkkinointia ja maksettua mainontaa. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden menestyä tässä digitaalisessa liiketoimintaympäristössä. Tutustu myös Google hakukoneoptimointi aiheeseen!

Liiku kätevästi kaupungilla – Sähköpotkulauta vuokraus

Koe vaivaton tapa liikkua kaupungissa sähköpotkulaudan avulla. Sähköpotkulauta vuokraus tarjoaa joustavan ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon liikkumiseen. Nappaa kätevästi lähin potkulauta, käytä sitä tarpeesi mukaan ja palauta helposti loppumatkasta. Unohtumattomat kaupunkiseikkailut odottavat sinua, kun hyödynnät sähköpotkulauta vuokrauksen edut.

Lainaa Bondorasta kätevästi netin kautta

Bondora laina tarjoaa sinulle nopean ja vaivattoman rahoitusratkaisun erilaisiin elämäntilanteisiin. Bondora on kansainvälinen p2p-lainapalvelu, joka mahdollistaa yksilöiden välisen lainaamisen ilman välikäsiä ja pankkien byrokratiaa.

Vastaa