DNA tutkii 5G-verkon seuraavaa kehitysaskelta tuotantoverkossaan Pohjois-Helsingissä

DNA on siirtynyt FDD-taajuuksien 5G-käytön laboratoriotesteistä tuotantoverkkotestaukseen. Verkkotestejä tehdään aluksi Pohjois-Helsingissä.

FDD-taajuudet, joilla viitataan sanoihin Frequency Division Duplex, ovat vielä nykyään pääosin 4G-tekniikan käytössä, mutta tulevat jatkossa olemaan keskeisessä roolissa myös 5G:n kehityksessä vallitsevaksi mobiiliteknologiaksi. Esimerkiksi 700 MHz:n taajuusalueen avulla 5G-verkko pystytään tulevaisuudessa levittämään valtakunnalliseksi nykyisen 4G-verkon tapaan, sillä matalampi taajuus mahdollistaa huomattavasti laajemman kuuluvuusalueen kuin nykyään 5G:lle käytetty 3,5 GHz:n taajuusalue yksinään.

DNA tulee tuketumaan 5G-verkkonsa rakentamisessa useisiin eri taajuusalueisiin ympäristöstä riippuen. Korkeammat taajuusalueet sopivat tiheästi asuttujen ympäristöjen tai suurikapasiteettisen paikallisverkkojen 5G-tekniikaksi. Matalammalla taajuusalueella 5G-verkko sen sijaan saadaan kattamaan laajasti myös harvemmin asuttuja seutuja ja rakennusten sisätiloja.

”Nykyisellään 5G-palvelu tukeutuu edelleen vahvasti 4G-tekniikkaan ja edistyneemmät toiminnallisuudet odottavat vielä tulemistaan. FDD-taajuuksien hyödyntäminen on olennainen askel 5G-verkkojen evoluutiossa kohti eli SA- eli StandAlone-arkkitehtuuria, mikä tarkoittaa 4G-riippumatonta 5G-verkkoa ja kehittyneempiä verkkotoiminnallisuuksia”, DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari kertoo.

DNA:n nyt aloittamissa testeissä tutkitaan myös taajuuksien yhteiskäyttöä 4G- ja 5G-palveluille DSS-teknologialla (Dynamic Spectrum Sharing), joka mahdollistaa saman taajuusalueen jakamisen verkkojen välillä. Taajuuksien yhteiskäyttö tasoittaa osaltaan tietä sujuvalle siirtymälle kohti itsenäistä 5G-verkkoa.

700 MHz:n ja muiden FDD-taajuusalueiden valtakunnallisesta 5G-käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin.

DNA:n 5G-verkko kattaa jo yli 1,8 miljoonaa ihmistä, eli joka kolmas suomalainen asuu jo 5G-verkon palvelualueella. Verkkoa rakennetaan tauotta, ja kymmeniä tukiasemia avataan viikoittain eri puolille Suomea. Palveluita on nyt tarjolla 84 paikkakunnalla.

Lähde. STT Info

Trackbacks & Pings

Vastaa