Nortal laajentaa kyberturvallisuusalalle, ostaa osuuden Talgenista

IT-alan palvelu- ja strategiakonsultti Nortal ostaa vähemmistöosuuden kyberturvallisuusalalla toimivasta startup-yritys Talgenista. Sopimus avaa Nortalille uusia kyberturvaan liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Persianlahden maiden markkinoilla.

Vuonna 2019 perustettu Talgen tarjoaa kyberturvallisuus- ja kyberpuolustusratkaisuja yrityksille, organisaatioille ja laitoksille. Yhtiö kehittää työkaluja ja palveluita maailman johtaville organisaatioille, jotta ne pystyvät taistelemaan kyberuhkia vastaan ja varmistamaan liiketoimintansa jatkuvuuden.

Nortalin perustajan ja toimitusjohtajan Priit Alamäen mukaan yritysosto on strateginen investointi, joka laajentaa Nortalin tarjonnan myös kyberturvallisuusalan ratkaisuihin. Ne ovat tärkeitä Nortalin nykyisille ja tuleville asiakkaille niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

”Valtionhallintojen ja organisaatioiden tulee olla valmiita torjumaan yhä monimutkaisempia kyberuhkia. Tämä akvisitio täyttää olemassa olevan tarpeen ja avaa meille myös mahdollisuuksia”, sanoo Priit Alamäe ja jatkaa: ”Osana tätä strategista yhteistyötä perustamme yhteisen kyberturvallisuusasiantuntijatiimin ja tarjoamme asiakkaillemme entistäkin parempaa osaamista. Näin asiakkaamme pystyvät paitsi vähentämään uhkien syntymistä, myös parantamaan niiden sietokykyä.”

Kyberuhat aiheuttavat kaikille organisaatioille suuria riskejä, joten kyberturvallisuus on yksi tärkeimmistä asioista, joka organisaatioiden johtajien ja hallitusten tulee ratkaista.

Kyberturvallisuuteen liittyvistä häiriöistä aiheutuvat tappiot ovat kasvussa. Viimeisimpien arvioiden mukaan tappiot ovat maailmanlaajuisesti jopa 6 biljoonaa euroa pelkästään kuluvana vuonna. Organisaatioiden kyky palautua hyökkäyksestä tai häiriöstä on siten äärimmäisen tärkeää”, sanoo Talgenin toimitusjohtaja Martin Ruubel.

Ruubelin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että Talgenin tulee pystyä tarjoamaan erittäin kriittisellä alueella se teknologia ja osaaminen, joiden avulla organisaatiot pystyvät parantamaan kykyään estää hyökkäykset ja minimoida tappiot, mikäli hyökkäyksiä tapahtuisi.

”Liityn erittäin mielelläni mukaan Nortalin maailmanlaajuiseen perheeseen ja osallistun tähän strategiseen yhteistyöhön, joka yhdistää molempien organisaatioiden parhaimmat puolet ja osaamisen. Yhteistyömme avaa molemmille uusia mahdollisuuksia”, lisää Ruubel.

Nortal Suomen toimitusjohtaja Harri Vepsäläinen näkee yrityskaupan merkittävänä lisänä myös Nortalin suomalaisille asiakkuuksille.

”Kyberuhat eivät tunne valtioiden rajoja, joten kyberturvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Viro kuuluu kyberturvallisuusalan edelläkävijämaihin ja tämän osaamisen saaminen Nortalin palvelutarjoomaan vahvistaa asemaamme myös Suomessa. Nykyiset ja tulevat asiakkaamme tulevat hyötymään Talgenin mukanaan tuomasta maailmanluokan osaamisesta, joka mahdollistaa korkeinta osaamistasoa vaativien hankkeiden kansainvälisen toteuttamisen”, kertoo Harri Vepsäläinen.

Vastaa