Media-alalla stressaa osaamisvaatimusten kasvu

Tietotyön tahti on media-alalla digitalisaation myötä kiivastunut ja osaamisvaatimukset ovat laajentuneet entisestään. Jyväskylän ja Tampereen yliopiston monitieteisessä Media Work 2030 -hankkeessa on kartoitettu kokemuksia tietotyön muutoksesta yli 800 mediatyöntekijältä, joita muutos erityisesti koskettaa.

Odotetusti kiivas työtahti ja korkea vaatimustaso olivat yhteydessä koettuihin keskittymisvaikeuksiin ja muistiongelmiin työssä. Mutta vielä vahvemmin näihin tiedonkäsittelyn vaikeuksiin olivat yhteydessä media-alan osaamisvaatimuksiinliitetyt kielteiset tunteet, kuten huolestuneisuus, synkkyys ja jännittyneisyys.

Mielenkiintoista oli, että myös työntekijän yksilöllisillä ominaisuuksilla näytti olevan osansa asiassa. Esimerkiksi mieltymys ”multitaskaamiseen” suojasi kiivastuvassa työelämässä kognitiivisilta stressioireilta, kun taas herkkyys kielteisten tunteiden viriämiseen kohonneiden osaamisvaatimusten äärellä toimi päinvastoin riskitekijänä.

– Tutkimuksen perusteella asiantuntija- ja tietotyössä olisi erityisen tärkeää kohtuullistaa osaamisvaatimuksia. Voisiko kohonneisiin osaamisvaatimuksiin liittyviä kielteisiä tunnetiloja lievittää esimerkiksi riittävillä koulutusmahdollisuuksilla tai toisaalta työnkuvia rajaamalla ja selkiyttämällä? yliopistotutkija Johanna Rantanen pohtii.

Tutkimuksen aineisto kerättiin Suomen journalistiliiton jäsenille suunnatulla kyselyllä. Tutkimushanketta rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.

Tutkimusartikkeli: Intensified Job Demands and Cognitive Stress Symptoms: The Moderator Role of Individual Characteristics

Artikkeli luettavissa: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.607172/full

Lähde: STT Info

Vastaa