TaysPolku-sovellus muistuttaa toimenpiteistä ja antaa hoitoon liittyvät ohjeet

OmaTaysin palvelut laajenevat, kun uusi verkkopoliklinikka TaysPolku otetaan käyttöön. Toukokuussa käytön aloittavat käsikirurgia, urologia ja gastroenterologia. TaysPolusta asiakas näkee hoitoonsa liittyvät ajanvaraukset, toimenpiteet, ohjeet, lomakkeet ja kyselyt sekä saa automaattisia muistutuksia hoidon eri vaiheissa.

OmaTaysiin avattavassa TaysPolku-palvelussa asiakas näkee aikajanalla hoitoonsa liittyvät tapahtumat ennen toimenpidettä, sen aikana sekä toimenpiteen jälkeen. Hän löytää kätevästi ohjeet, lomakkeet ja kyselyt sekä saa automaattisia muistutuksia hoidon eri vaiheissa.

-TaysPolku-mobiilisovellus on eräänlainen käyttöliittymä OmaTaysin palveluihin, kertoo kehittämisylilääkäri ja TaysPolku-ohjausryhmän puheenjohtaja Niina Ruopsa.

TaysPolku tekee yksilöllisen hoitopolun näkyväksi digitaalisena.

-Potilaalle näkyvät vain ne ohjeet ja kyselyt, jotka kuuluvat juuri hänen sairauden hoitoonsa. Ohjeita on nyt rikastettu liittämällä sinne animatisoituja videoita. Tällaisten visualisointien avulla toimenpide on helpompi ymmärtää ja hahmottaa, kertoo Ruopsa.

Sovellus muistuttaa potilasta vaikkapa laboratoriokäynnistä.

-Monia toimenpiteitä varten edellytetään laboratorio- tai kuvantamiskäyntejä. Jos potilas unohtaa nämä, se hidastaa hoidon sujuvuutta ja teettää lisätyötä henkilöstölle, kertoo Ruopsa.

Nyt palvelu muistuttaa asiakasta, mutta jos tämä siitä huolimatta käynnin unohtaa, saa ammattilainen tästä hälytyksen. Enää ammattilaisen ei tarvitse tarkastaa yksitellen jokaisen tulijan käyntejä.

Ammattilaiset käyttävät palvelua OmaTaysPron kautta, josta he näkevät yhdellä silmäyksellä tilannekuvaa potilaistaan.

Ohjeet helpommin tutustuttavissa

TaysPolusta potilas löytää hoitoonsa liittyvät ohjeet ja voi tutustua materiaaliin omaan tahtiin ja vaikka omaisten kanssa.

-Käytämme toistuvasti paljon aikaa hoito-ohjeiden sekä toimenpiteiden kertomiseen asiakkaille. Monesti potilas ei kuitenkaan vastaanotolla pysty vastaanottamaan kaikkea kerralla.

-Uskon, että mahdollisuus tutustua omalla ajalla sekä videoiden tuoma ohjeistuksen monipuolistuminen vähentävät yhteydenottoja henkilökuntaan ja madaltavat kynnystä saapua sairaalaan.

Henkilökohtaista ohjausta toki tarvitaan jatkossakin.

-Osa asiakkaista pärjää hienosti itsenäisesti ja käyttää mielellään digitaalisia palveluja. Meidän tuleekin panostaa aikaamme erityisesti niille, jotka tarvitsevat enemmän ohjausta, kertoo Ruopsa.

Touko-elokuun aikana TaysPolun käytön aloittavat:

  • Gastroenterologia (endoskopiapotilaat ja IBD-lääkehoitopotilaat)
  • Urologia (Turp-potilaat ja neuromodullaatiopotilaat)
  • Korva- ja suusairaudet
  • Neuroalat ja kuntoutus (Kipustimulaattoripotilaat)
  • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (käsikirurgiapotilaat)
  • Lastenkirurgia
  • Lastenpsykiatria (pikkulapsiperheiden verkkovalmennus)

Palvelun laajentamista suunnitellaan parhaillaan, ja tavoitteena on, että kaikki poliklinikat ottavat palvelun jossain vaiheessa käyttöönsä.

Lähde: STT Info

Vastaa